Lidmaatschap en bestuur

Voor slechts 18 euro (zonder verzendingskosten) per jaar ben je lid van de Heemkundige Kring. Woont u buiten Essen ? Dat betaalt u 21,50 euro - en als u in het buitenland woont 24,50 euro.

Dit houdt in dat u tweemaal per jaar 't Spyckertje ontvangt en rond Pasen het jaarboek De Spycker. U hebt gratis toegang tot de heemkundige bibliotheek en kan deelnemen aan onze andere activiteiten.

Het lidgeld betalen kan éénvoudig door overschrijving op ons rekeningnummer
BE28 0682 0126 4620
BIC: GKCCBEBB (met vermelding van "lidgeld" en het jaartal)

Raad van Bestuur

Voorzitter: Frans Schrauwen

Penningmeester: Patrick Hoppenbrouwers

Conservator: Marlies Van Tichelen

Hoofdredacteur De Spycker: Guy Van den Broek

Public Relations: Jan Suykerbuyk

Afgevaardigde gemeentebestuur: burgemeester Gaston Van Tichelt en schepen Jokke Hennekam

Leden: Maria Antonissen, Ed Boeren, Thomas Dekkers, Jeroen Kuyps en Pol Van Doren

 

Werkgroepen

 

Werkgroep archeologie: contactpersoon Thomas Dekkers

Werkgroep genealogie: Jean Bastiaensen, Ed Boeren, Patrick Hoppenbrouwers, Frank Wierckx

Redactie De Spycker : contactpersoon Guy Van den Broek

Gerard Meeusen Museum : contactpersoon Marlies Van Tichelen

 

U kan onze werkgroepen contacteren met een e-mail naar heemhuis@skynet.be - wij sturen ze dan door naar de juiste persoon.