Werkgroep archeologie

In de schoot van de Heemkundige Kring is sinds 2015 een werkgroep Archeologie actief. Deze werkgroep hoopt een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek naar het verleden van de gemeente door zich te focussen op materiële overblijfselen uit het Essens verleden. De geschiedenis van Essen gaat immers terug tot in 1159, maar ook daarvoor was er bewoning. Van de Mesolithische jager-verzamelaars die onze streek aandeden tot de vroeg-middeleeuwse boeren en de Spaanse troepen die tijdens de 80-jarige oorlog hier hun kamp opzetten: allen hebben op hun beurt hun sporen nagelaten. Aan ons om deze te vinden, te identificeren en bovenal te ontsluiten voor de hele gemeenschap!
 
Allereerst wil de werkgroep een platform zijn voor iedereen die een interesse heeft voor archeologie. Zowel metaaldetectoristen die hun vondsten willen determineren als mensen die hun toevalsvondsten willen melden kunnen er terecht. Daarnaast legt de werkgroep zicht toe op het organiseren van lezingen en het samenbrengen en ondersteunen van mensen die aan onderzoek willen doen.
 
Thomas Dekkers

 

Nieuwsbrieven