Werkgroep genealogie

Op 2 april 1987 is de genealogische werkgroep Essen opgericht. Aanvankelijk kwam de groep vijf maal per samen. In het eerste jaar werd informeel gekeuveld over genealogie in het algemeen. Maar al spoedig werd op een gestructureerde wijze één familie per bijeenkomst besproken. In totaal werden circa tachtig families besproken voor het merendeel onder leiding van Frans Buijsen. Frans heeft ook klappers gemaakt op de Doop-,Trouw- en Begraafregisters van de parochie Nispen-Essen. Door pater Louis Vercammen werden klappers gemaakt op diverse registers van de Burgerlijke Stand, ook van omliggende gemeenten en niet onbelangrijk ook klappers op de registers van het schepenbankarchief van Kalmthout-Essen. Van tijd tot verschijnen er genealogische artikelen in de Spycker.

Ben je nieuwsgierig naar je familiegeschiedenis of kom je niet verder met je onderzoek maak dan een afspraak via het heemhuis met Ed Boeren of Patrick Hoppenbrouwers. Leden van de werkgroep helpen u graag verder met advies en tips, echter het onderzoek dient u zelf te doen.

Stamboomonderzoek kan op diverse wijze uitgevoerd worden. Bij het opstellen van een stamboom beperkt men zich tot één familie in de mannelijke lijn, dus naamdragers met dezelfde familienaam. Steeds meer aan populariteit wint onderzoek naar kwartierstaten, hierbij gaat men uit van een persoon en kijkt dan naar de oudere generaties, ouders, grootouders, overgrootouders, et cetera. Elke generatie verdubbelt dus het aantal voorouders. Vanuit genetisch oogpunt bekeken is dit de meest zuivere manier van genealogisch onderzoek.

De genealogische werkgroep onderzoekt families uit de periode vòòr het jaar 1900 tot, indien mogelijk, tot de middeleeuwen. Zoekt u familieleden in de periode 1900-heden, dan dient u zich te wenden tot de gemeente Essen, afdeling bevolking.

De werkgroep Genealogie.