d

d

Gemeente Essen

Essen in Beeld werkt met de steun van het gemeentebestuur van Essen.

Gebruiksvoorwaarden

1. De gebruiker is verplicht om volledig correcte identiteitsgevens te verstrekken bij de registratie. De gebruiker die niet in de gemeente Essen woont, dient bovendien de aanvraag voor toegang tot de site te motiveren.

2. Minderjarigen mogen de site enkel gebruiken met toelating en onder de verantwoordelijkheid van hun ouder(s) of voogd.

 

3. De webbeheerders mogen elke gebruiker weigeren, zonder verantwoording. Ze mogen elke gebruiker de verdere toegang ontzeggen.

 

4. Door het opladen van foto's bevestigt de gebruiker dat deze niet auteursrechtelijk beschermd zijn. De gebruiker behoudt de volledige verantwoordelijkheid en de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de inhoud van de opgeladen foto. De gebruiker verbindt er zich toe om geen foto's waarop expliciet geweld wordt afgebeeld, of foto's met een pornografisch karakter op te laden. Wanneer dit toch gebeurt, zal enkel de gebruiker hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

5. De opgeladen foto's worden onherroepelijk eigendom van "Essen in Beeld" (Cultuurraad Essen, Kon. Heemkundige Kring Essen, Stichting Heidebloempje) en van het Essense gemeentebestuur die vrij erover beschikkenmaar zich er evenwel toe verbinden de naam van de gebruiker te vermelden wanneer de foto's worden aangewend en de foto niet zonder toestemming van de gebruiker ter beschikking van derden te zullen stellen. De gebruiker kan echter geen rechten op de foto meer doen gelden.